Slovenščina sl

GDPR politika zasebnosti

I. VIZIJA ZASEBNOSTI

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju PAX svečarna Stele d.o.o., se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti podjetja. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

II. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

PAX svečarna Stele d.o.o., Bakovnik 3, 1241 Kamnik, (v nadaljevanju: PAX d.o.o.) je svečarna z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izdelovanja sveč v Sloveniji. Osrednjo poslovno dejavnost podjetja predstavlja proizvodnja sveč.
Naši izdelki so dostopni kupcem v naši maloprodajni trgovini v Kamniku ali v različnih cvetličarnah in trgovinah po Sloveniji. Velik del proizvedenih sveč je namenjenih izvozu. Plameni naših sveč osvetljujejo 3 kontinente in 16 različnih držav.
V podjetju PAX d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PAX d.o.o. ima osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu info[@]pax.si oz. navadni pošti na naslov PAX svečarna Stele d.o.o., s pripisom »za Varstvo podatkov«.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) PAX d.o.o. osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen poslovanja – za potrebe izvršitve naročil, dostav in obveščanje svojih kupcev in za potrebe oddaje naročil, prevzem in obveščanje dobaviteljev in izvajalcev storitev. Varnost osebnih podatkov je zagotovljena z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil.
b) PAX d.o.o. zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletne strani. Več glede uporabe piškotkov, si lahko preberete na spletni strani: https://www.pax.si/piskotki/

V. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg PAX d.o.o. (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki podjetju PAX d.o.o. nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev in obdelovalci, ki jih PAX d.o.o. angažira za izvedbo storitve dostave: dostavne službe in prevozniki blaga.
Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države (izven EU in EGP).

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: PAX svečarna Stele d.o.o., Bakovnik 3, 1241 Kamnik (za Varstvo osebnih podatkov), lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: PAX svečarna Stele d.o.o., Bakovnik 3, 1241 Kamnik (za Varstvo osebnih podatkov), oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami v zvezi z E-mail marketingom preko nastavitev aplikacije Mailchimp – povezava se nahaja v nogi vsakega e-sporočila, ki ga stranka prejme. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

PAX d.o.o. bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru poslovnega sodelovanja, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih PAX d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 01.12.2019